Fundacja Inicjatyw Społecznych i Rozwoju Przedsiębiorczości

W roku 2010 Fundacja realizowała projekt: „Wspieranie i pobudzanie aktywności gospodarczej w Województwie Wielkopolskim” pt. Organizacje pozarządowe jako nowoczesna forma wspierania i pobudzania aktywności gospodarczej wśród młodzieży i osób znajdujących się w obszarze wykluczenia społecznego”.
Przeprowadzone zostały specjalistyczne szkolenia z zakresu zakładania, prowadzenia i funkcjonowania w organizacjach pozarządowych.

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Departament Gospodarki. Liczba uczestników 140 osób.

© FundacjaInicjatyw.pl 2018. Polityka prywatności
Wykonanie: Solmedia.pl