Fundacja Inicjatyw Społecznych i Rozwoju Przedsiębiorczości

POLITYKA PRYWATNOŚCI
dla serwisu internetowego
www.fundacjainicjatyw.pl

Celem niniejszej Polityki jest przedstawienie w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem, zasad jakimi kieruje się nasza firma przetwarzając dane osobowe osób odwiedzających www.fundacjainicjatyw.pl oraz naszych Klientów.

Par.1.

1. Informacja o Administratorze Danych Osobowych – podmiocie odpowiedzialnym za przetwarzanie Państwa danych osobowych.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Inicjatyw Społecznych i Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą ul. Swarzędzka 11, 61-039 Poznań, NIP 7822485317, zwana dalej „Administratorem”. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. Kontakt we wszystkich sprawach związanych z danymi osobowymi przetwarzanymi przez Administratora.
Do Administratora możecie się Państwo zwrócić we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych w szczególności:
● w celu realizacji swoich praw dotyczących danych osobowych,
● w przypadku zauważenia, że zasady określone w niniejszej polityce nie są realizowane przez Administratora,
● w celu zgłoszenia naruszenia ochrony Państwa danych osobowych przetwarzanych przez Administratora.
Z Administratorem możecie skontaktować się wysyłając email na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub wysyłając list na adres Administratora z dopiskiem Dane osobowe.

Par. 2.

1. Informacja o celach, podstawach i okresie przetwarzania danych osobowych – dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe i na jakiej podstawie prawnej to robimy.
Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w związku z prowadzoną przez niego działalnością. Przetwarzanie odbywa się zgodnie z przepisami prawa opierając się na Artykule 6. RODO. Szczegóły zawiera poniższa tabela:
Cel przetwarzania danych osobowych Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych (RODO art. 6, ust.1) Zakres danych osobowych Okres przechowywania danych osobowych
1. umożliwienie odwiedzającym dostępu do treści zawartych w Serwisie lit. f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, Informacje dotyczące urządzenia i logowania, tzw. logi systemowe, zawierające datę, czas wizyty i numer IP urządzenia, z którego nastąpiło połączenie oraz dane na temat statystyki oglądalności Serwisów, ruchu do i z poszczególnych witryn. Powyższe działania mają na celu udoskonalenie Serwisów oraz dostosowywanie ich do potrzeb Użytkownika. Dane mogą być wykorzystywane także dla celów marketingu bezpośredniego. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z Serwisu lub Systemu i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Państwa z Serwisu oraz usług Administratora.
2. udzielania odpowiedzi na zapytania odwiedzających serwis kierowane przy użyciu formularza kontaktowego i emaili – w przypadku danych wymaganych do kontaktu lit. f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, Imię, Nazwisko, email, Numer telefonu Dane będą przechowywane tak długo, jak to będzie konieczne do zrealizowania celu przetwarzania czyli udzielenia odpowiedzi na zapytanie, a następnie w celach archiwizacyjnych w zależności od tego, czego dotyczyło zapytanie.
3. udzielania odpowiedzi na zapytania odwiedzających serwis kierowane przy użyciu formularza kontaktowego, emaili oraz telefonu – w przypadku danych dodatkowych podanych przez Państwa dobrowolnie lit. a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów Imię, Nazwisko, Inne dane podane przez Państwa dobrowolnie Dane będą przechowywane tak długo, jak to będzie konieczne do zrealizowania celu przetwarzania czyli udzielenia odpowiedzi na zapytanie, a następnie w celach archiwizacyjnych w zależności od tego, czego dotyczyło zapytanie.
4. realizacji usług świadczonych przez Administratora lit. b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy Dane kontaktowe:
Imię, nazwisko, email, Numer telefonu.
Dane dotyczące zrealizowanej usługi, w szczególności związane z rozliczeniami: NIP, numer konta bankowego. W celu obsługi ewentualnych roszczeń związanych z realizacją usługi, Państwa dane przechowywane są przez 6 lat licząc od końca roku w którym, miała miejsce realizacja usługi.
5. marketingu, w tym przesyłania informacji handlowych na adres email oraz telefon lit. a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów Imię, email Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na przetwarzanie.
6. wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze lit. c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; Dane kontaktowe:
Imię, nazwisko, email, telefon.
Dane dotyczące zrealizowanej usługi, w szczególności związane z rozliczeniami: NIP, numer konta bankowego. W celu obsługi ewentualnych roszczeń związanych z realizacją usługi, Państwa dane przechowywane są przez 6 lat licząc od końca roku w którym, miała miejsce realizacja usługi.
W związku z faktem, że podstawą dla celów przetwarzania 1. i 2. wskazanych powyżej, jest RODO art. 6, ust.1) lit. f), Administrator przeprowadził ocenę zasadności przetwarzania danych i stwierdził, że przetwarzanie danych na tej podstawie jest uzasadnione dla realizacji celów przetwarzania. Wynika to z charakteru powiązania Administratora i Państwa jako odwiedzającego Serwis lub potencjalnego Klienta na usługi świadczone przez Administratora. Przetwarzanie oparte na tej podstawie nie wpływa w negatywny sposób na Państwa prawa i interesy.

Par. 3.

1. Odbiorcy danych osobowych – komu i dlaczego przekazujemy Państwa dane osobowe.
Prowadząc naszą działalność korzystamy z pomocy innych podmiotów, w szczególności:
● dostawcom usług IT (oprogramowanie, hosting strony internetowej, telekomunikacja)
● bankom i podmiotom obsługujące płatności,
● firmie księgowej,
W przypadku Państwa zgłoszenia do projektów dofinansowanych Państwa dane mogą być przekazywane do Instytucji Finansujących i pośredniczących. W przypadku Państwa udziału w projekcie dofinansowanym otrzymacie szczegółową i właściwą dla tego projektu informację o przetwarzaniu Waszych danych osobowych.
W przypadkach w których jest to niezbędne przekazujemy do nich Państwa dane osobowe. Udostępnianie danych osobowych osobom trzecim ograniczamy do danych, które są niezbędne do realizacji świadczonych przez nas usług.
Nigdy nie będziemy przekazywać, sprzedawać lub w inny sposób udostępniać Państwa danych osobowych osobom trzecim do celów marketingowych
Jeżeli zostaniemy zobowiązani przepisem prawa lub wyrokiem sąd do przekazania danych innym podmiotom w celu niezwiązanym z realizacją przez nas usług, dołożymy starań aby przekazanie to odbyło się z poszanowaniem Państwa praw.
2. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich
Korzystamy z różnych popularnych usług i technologii, oferowanych przez takie podmioty, jak Facebook, Microsoft, Google. Firmy te mają siedziby w USA i przystąpiły do programu Privacy Shield, w ramach którego zobowiązują się, że będą przestrzegać standardów w zakresie ochrony danych osobowych zgodnych z RODO, dlatego przyjmuje się, że Państwa dane osobowe przetwarzane przez te firmy są właściwie chronione.
3. Profilowanie i automatyczne podejmowanie decyzji
Państwa dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

Par. 4.

1. Prawa podmiotu danych – informacja jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem Waszych danych osobowych przez Administratora:
● Prawo dostępu do danych: macie prawo uzyskać informację o tym, czy i w jaki sposób przetwarzane są Wasze dane osobowe.
● Prawo do sprostowania danych: macie prawo do sprostowania Waszych danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub do uzupełnienia niekompletnych.
● Prawo do usunięcia danych: macie zażądać od Administratora niezwłocznego usunięcia Waszych danych osobowych, zgodnie z art. 17 RODO.
● Prawo do ograniczenia przetwarzania: macie prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania dotyczących go danych osobowych, zgodnie z art. 17 RODO.
● Prawo do sprzeciwu: macie prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Waszych danych osobowych przetwarzanych na podstawie uzasadnionego interesu administratora (RODO art. 6, ust.1) lit. f)).
● Prawo do wycofania zgody: macie prawo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę na przetwarzanie Waszych danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody (RODO art. 6, ust.1) lit. a)). Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody, przed jej cofnięciem.
● Prawo do wniesienia skargi: macie Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uznaliście, że przetwarzanie danych przez Administratora naruszyło Wasze prawa lub jest niezgodne z RODO.
Organem nadzorczym jest: Urząd Ochrony Danych Osobowych www.uodo.gov.pl
2. Korzystanie z praw – w jaki sposób możecie realizować swoje prawa.
W celu skorzystania ze swoich praw (poza prawem do wniesienia skargi do organu nadzorczego) zapraszamy do kontaktu Administratorem danych osobowych wysyłając email na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub wysyłając list na adres Administratora z dopiskiem Dane osobowe.
3. Wymóg podania danych osobowych – dlaczego potrzebujemy Waszych danych osobowych.
Jako Administrator przetwarzamy Państwa dane osobowe w związku z prowadzoną przez nas działalnością zgodnie z celami przetwarzania danych osobowych opisanymi w par.2, pkt.1.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Państwa decyzji. Podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby umożliwić realizację umowy oraz spełnić obowiązki prawa.

Par. 5.

1. Postanowienia końcowe
W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności zastosowanie mają przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia DATA


Polityka cookies

1. W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszego Serwisu oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa Polityki prywatności naszej strony.
2. Dla Państwa wygody Serwis używa plików cookies po to, by dostosować treści do potrzeb użytkowników, a także w celach statystycznych.
3. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzany serwis internetowy do urządzenia internauty (komputer, smartfon itp.). Nie zawierają one żadnych danych osobowych.
4. Serwis stosuje dwa typy plików cookies:
wydajnościowe (zbierające informacje na temat sposobu używania witryny przez odwiedzających, np. najczęściej odwiedzanych stron lub komunikatów o błędach itp.),
funkcjonalne (zapisujące ustawienia użytkownika, np. język, wyrażone zgody itp.), takie jak:
■ cookies google-analytics.com – służą do prowadzenia statystyk dla Serwisu; dokładny sposób działania i politykę prywatności Google Analytics można znaleźć pod adresem: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html,
■ cookies inspectlet.com – służą do określenia sposobu używania strony przez użytkowników; dokładny sposób działania i politykę prywatności można znaleźć pod adresem: https://www.inspectlet.com/legal,
■ cookies sesyjne – są to tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji, czyli jej zamknięcia.
6. Serwisy obce, do których niekiedy odsyła nasz Serwis, mogą używać także innych plików cookies niż wymienione powyżej, w tym w szczególności plików umożliwiających logowanie się oraz dostarczanie reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom użytkownika. Tego rodzaju pliki cookies to:
○ w serwisie youtube.com – zawierające preferencje użytkownika, oraz liczydło kliknięć; polityka prywatności serwisu YouTube opisana jest pod adresem: http://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/,
○ w serwisie player.vimeo.com i av.vimeo.com – pozwalające na zalogowanie się, a także cookies umieszczane przez reklamodawców w celu dopasowania treści i form reklam; polityka plików cookies serwisu Vimeo dostępna jest pod adresem http://vimeo.com/cookie_policy.
7. W większości przeglądarek internetowych można: kasować pliki typu cookies z twardego dysku komputera (z poziomu ustawień przeglądarki), zablokować wszystkie przysyłane pliki typu cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem ich na dysku.
8. Należy mieć na uwadze, że zmiany ustawień tych plików polegające na ograniczeniu ich stosowania mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych je stosujących np. uniemożliwiając zalogowanie się na konto pocztowe. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowania plików typu cookies.
9. Poniżej wskazujemy sposób zmiany ustawień cookies w najbardziej popularnych wyszukiwarkach:
● Google Chrome: Menu > Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane > Prywatność > Ustawienia treści > Pliki cookies – należy wybrać odpowiednią opcję.
● Internet Explorer: Menu > Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność – należy wybrać odpowiednią opcję.
● Mozilla Firefox: Menu > Opcje > Prywatność > Historia – należy wybrać odpowiednią opcję.
● Opera: Menu > Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka – należy wybrać odpowiednią opcję.
● Safari: Menu > Preferencje > Prywatność > Pliki cookies – należy wybrać odpowiednią opcję.
Wszelkie prawa autorskie do Serwisu przysługują Usługodawcy. Kopiowanie, wykorzystywanie, rozpowszechnianie Serwisu bez zgody Usługodawcy jest zabronione. Za wykorzystywanie treści zamieszczonych na Serwisie Usługodawca może naliczyć adekwatną opłatę licencyjną na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994r(art.79,ust.1pkt3,lit.b)).

 

© FundacjaInicjatyw.pl 2024. Polityka prywatności
Wykonanie: Solmedia.pl

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem